be+binding

 • 101binding energy — ryšio energija statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. binding energy; bond energy; coupling energy vok. Bindungsenergie, f; Kopplungsenergie, f rus. энергия связи, f pranc. énergie de liaison, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 102binding energy curve — ryšio energijos kreivė statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. binding energy curve vok. Bindungsenergiekurve, f rus. кривая энергии связи, f pranc. courbe de l’énergie de liaison, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 103binding force — ryšio jėga statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. binding force vok. Bindungskraft, f rus. сила связи, f pranc. force de liaison, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 104binding moment — cheminio ryšio momentas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. binding moment; bond moment vok. Bindungsmoment, n rus. дипольный момент химической связи, m; связывающий момент, m pranc. moment de liaison, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 105binding — ryšys statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Atomų sąveika, lemianti cheminės sistemos susidarymą. atitikmenys: angl. binding; bond; communication; connection; coupling vok. Kopplung, f; Verbindung, f rus. коммуникация, f; общение …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 106binding — ryšys statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Informacijos perdavimas pagal tam tikrus susitarimus. atitikmenys: angl. binding; bond; communication; connection; coupling vok. Kopplung, f; Verbindung, f rus. коммуникация, f; общение …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 107binding — ryšys statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Pranešimų srautų mainai tarp dviejų šalių, būtinai susiję su kuria nors tarnyba, ir tarp jų administracijų, jei tokios yra. atitikmenys: angl. binding; bond; communication; connection;… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 108binding energy — ryšio energija statusas T sritis Energetika apibrėžtis Energija, reikalinga dalelei atskirti nuo branduolio (sistemos) arba branduoliui (sistemai) suskaldyti į sudedamąsias dalis. atitikmenys: angl. binding energy vok. Bindungsenergie, f rus.… …

  Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

 • 109binding — tvirtinimas ant padėklo statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Saugus materialinių priemonių pritvirtinimas prie judančios platformos, vadinamos padėklu. atitikmenys: angl. binding pranc. chargement sur palette ryšiai: dar žiūrėk – standartinis… …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 110binding the calf — veršiuko surišimas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Klasikinė rodeo rungtis – jojikas, šuoliuodamas ant žirgo, turi užmesti kilpavirvę bėgančiam veršiukui ant kaklo, nušokti nuo žirgo, rankomis parversti veršiuką (veršiuko… …

  Sporto terminų žodynas